×

قید (Constraint) در SQL Server

فصل هشتم :

قید (Constraint)

Constraint به معنای قید و محدودیت است.

در اس کیو ال سرور constraint ها به ما اجازه میدهند قوانینی را تعیین کنیم که موتور پایگاه داده بطور اتوماتیک بر صحت اطلاعات وارد شده نظارت داشته باشد. و اجازه وارد کردن مقادیری که (integrity) (صحت ، جامعیت) دیتابیس را بر هم میزنند ندهد .

Constraint ها شامل موارد ذیل می باشند :

 • NOT NULL Constraint

  مشخص میکند که فیلد مقادیر null را نمی پذیرد .

 • Check Constraint

  جهت محدود کردن مقادیر ورودی در فیلد مثلا محدود کنیم که مقدار ورودی در فیلد بین 100 تا 2000 باشد.

 • UNIQUE Constraint

  مقدار فیلد مورد نظر باید در تمامی رکورد های یک جدول منحصر به فرد باشد . مثلا هنگامی که جدولی برای نگهداری اطلاعات اشخاص ایجاد میکنیم. بروی فیلد کد ملی unique Constraint میگذاریم تا اس کیو ال سرور اجازه وارد کردن یک کد ملی را برای دو نفر ندهد .

 • PRIMARY KEY Constraint

  کلید اصلی یک constraint است هیچ دو رکوردی در جدول دارای مقدار یکسان در کلید اصلی نیستند .

 • FOREIGN KEY Constraint

  رابطه (relationship ) بین جداول را تحمیل میکند هنگامی که رابطه والد و فرزندی بین رکورد های دو جدول برقرار است foreign key constraint اجاره نمیدهد رکورد والدی حذف شود که دارای فرزند است(در ادامه تشریح خواهد شد) و یا اینکه رکورد فرزندی درج شود بدون اینکه کلید اصلی والد ان درج شود .

 • Default Constraint

  تعیین مقدار پیشفرض برای فیلد . اگر مقداری در فیلد وارد نشد این مقدار بصورت اتوماتیک در فیلد درج میشود .


مفاهیم و موضوعات این فصل عبارتند از :

 • تعریف قید (Constraint)

vatantop
نظرات و سوالات درج سوال/ نظر