×

CREATE Database در SQLite

فصل ششم :

ایجاد دیتابیس SQLite (CREATE Database)

بالاخره به قسمت زیبای داستان رسیدیم. در فصول قبل اصول کلی را فرا گرفتیم که خیلی خیلی هم مهم هستند و حالا وقت ساختن است .

برای ساختن یک دیتابیس SQLite هیچگونه مجوز خاصی لازم نیست !

اگر در ویندوز با دابل کلیک بروی sqlite3.exe پنجره command line مربوط به SQLite را باز کنیم . چون sqlite3.exe را بدون پارامتر اجرا کرده ایم بننابراینن هیچ فایل دیتابیسی مشخص نشده است و SQLite از یک دیتابیس موقی استفاده میکند که پس از پایان session حذف خوهد شد.
برای اینکه از یک فایل دیتابیس دائم که بروی دیسک کامپیوتر ذخیره شود استفاده کنیم از دات کامند
.open [database file name]
استفاده میکینم این دستور باعث میشود اگر دیتا بیسی با نام ذکر شده در دستور در مسیر جاری ما در پنجره command line وجود دارد آن دیتابیس باز شده و مورداستفاده قرار گیرد و یادر صورت عدم وجود فایل دیتابیسی به نام ذکر شده ایجاد شود. برای اینکه مطمئن شویم دیتابیس در مسیر خاصی ایجاد شود باید در قسمت نام فایل نام را با مسیر کامل ذکر کنیم . نکته مهم فقط این است که در مسیر از اسلش “/” بجای بک اسلش “\” باید استفاده شود . مثلا اگر می خواهیم دتابیسی به نام testdb1.db را در دایرکتوری بنام Mehtash در درایو C بسازیم باید مسیر را بصورت "c:/mehtash/ testdb1.db" بنویسیم و نه "c:\mehtash\ testdb1.db"

مثال : SQLite Create Database

خب حالا دیتابیس جدید ما کجاست ؟
دقت کنید که مسیر جاری ما C:\Users\Administtrator بوده است بنابراین به آن میسیر رفته و میبینیم فایل دیتابیس در آن مسیر ایجاد شده است . بهتر است مسیری را در هنگام ایجاد مشخص کنیم تا دقیقا بدانیم دیتابیس ایجاد شده کجاست مثال ذیل را ببینید: SQLite Create Database


دستور dump.

از این دات کامند جهت اکسپورت کردن یک دیتابیس به یک فایل تکست استفاده میشود . یعنی تمامی ابجکت های دیتابیس بصورت فرامین sql درفایل مورد نظر کپی میشوند

SQLite Create Database

مفاهیم و موضوعات این فصل عبارتند از :

  • SQLite Create Database

  • dump.

vatantop
نظرات و سوالات درج سوال/ نظر